15 bức ảnh dưới đây mô tả các góc nhìn về cuộc sống. Những bức ảnh phản ánh một cách "trần trụi" những nghịch lý tréo nghoe và đáng buồn của xã hội hiện đại. Các bạn xem và suy ngẫm nhé.

Các bức ảnh minh họa, châm biếm về các mặt trong đời sống. Giải trí, suy ngẫm và nhìn nhận cuộc sống một cách tích cực để thấy cuôc sống có nhiều màu hồng.