Một gia đình cáo cùng xuất hiện trong một bức ảnh thì cho ta bắt được chữ gì? Hay bắt được chữ gì khi thấy một đứa cháu đến nhà khuyên bà ngoại đang bị bệnh uống thuốc?

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Đáp áp

  1. Cẩu thả
  2. Bờ vai
  3. Thanh âm
  4. Gián đoạn
  5. Nhà ngoại cảm
  6. Viết mực
  7. Tổ yến
  8. Kiếm sống
  9. Đàn tranh
  10. Cảnh cáo